Fundacja na Rzecz Zapobiegania
Narkomanii MARATON
Ul. Elektoralna 26

00-892 Warszawa

Szanowni Państwo

Pismo informacyjne

Fundacja MARATON dzięki wsparciu finansowemu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14.

1. Miejsce szkolenia:  Dom Pielgrzyma AMICUS  w Warszawie przy ul. Hozjusza 2  [przy stacji metra – Plac Wilsona]

2. Termin: 4-5 grudnia 2013 r.  lub  9-10 grudnia 2013 r.

3. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w oparciu o zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz.329 z póź. Zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 roku w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 200 r. Nr 85, poz. 956).

4. Warunki udziału w szkoleniu:

4.1 w warsztatach biorą udział tylko zespoły trzyosobowe,

4.2 każdy zespół weźmie udział w szkoleniu w pełnym zakresie [4-5 grudnia 2013 lub 9-10 grudnia 2013 r.].
W każdym szkoleniu bierze udział pięć zespołów, więc o wyborze terminu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu puli miejsc, na którąkolwiek datę nie będzie możliwości swobodnego wyboru jednej z nich.

4.3 aby dokonać zgłoszenia zespołu na szkolenie należy nadesłać formularze zgłoszeniowe [każda osoba osobno] proszę wejść na stronę www.fundacja-maraton.pl, zakładka PWR 10-14 i wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 12 listopada 2013;

4.4 dodatkowo każdy zespół powinien wypełnić druk deklaracji uczestnictwa [dostępny także na stronie www.fundacja-maraton.pl, zakładka PWR 10-14]

4.5 każdy zespół otrzyma jeden komplet materiałów do realizacji zajęć podręczniki, płyty DVD; jeśli ktokolwiek z Państwa będzie chciał nabyć dodatkowy komplet dla siebie prosimy o wcześniejszą informację [do 15 listopada]; koszt takiego zestawu wynosi 365,0 zł [możliwość otrzymania faktury]

5. Bardzo proszę o ostateczne potwierdzenie Państwa uczestnictwa w szkoleniu do dnia 12 listopada 2013 r. drogąˆ mailowąˆ lub telefoniczną. Po tym terminie oferta zostanie skierowana do kolejnych zespołów.

6. Co finansujemy?:

Fundacja jako organizator szkolenia pokrywa koszty związane z realizacjąˆ szkolenia, zakupem materiałów edukacyjnych oraz wynajęciem ośrodka.

Natomiast wydatki związane z przejazdem, zakwaterowaniem i posiłkami pokrywajˆ Państwo we własnym zakresie.

7. Opłata szkoleniowa:

Opłata szkoleniowa jest obowiązkowa i obejmuje koszt zakwaterowania oraz wyżywienia [śniadania i obiady].

Zakwaterowanie jest możliwe w pokojach trzy-osobowych – koszt 258 zł za pokój lub w pokojach dwuosobowych – koszt 185 zł od pokoju. [Ośrodek wystawia faktury tylko za cały pokój a nie za pojedyncze miejsce w pokoju, dlatego proszę dokładnie rozważyć sposób zakwaterowania].

Wpłaty jakie należy wnieść to 96 zł od osoby za wyżywienie [bez kolacji, istnieje możliwość dokupienia kolacji] + koszt wynajętego pokoju. Reasumując koszt opłaty szkoleniowej za cały trzyosobowy zespół wynosi 555 zł przy zakwaterowaniu w pokoju trzyosobowym.

Dla Państwa komfortu dokonaliśmy wstępnej rezerwacji pokoi w AMICUSIE do dnia 12 listopada. Po tym terminie pokoje zostają zwolnione z rezerwacji.
Proszę o potwierdzenie rezerwacji  mailowo: grazynamaraton@o2.pl .

Na prośbę ośrodka przekazuję apel aby jeśli to będzie możliwe dokonywać wpłat gotówkowych w dniu przyjazdu. Ułatwi to proces wystawiania faktur.

8 Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania bardzo proszę kierować je mailowo lub telefonicznie:

Grażyna Piotrkowska
603 703 321
grazynamaraton@o2.pl

Z wyrazami szacunku

Grażyna Piotrkowska
Koordynator programu


PLAN SZKOLENIA:

4 grudnia 2013 r. [środa]  lub 9 grudnia [poniedziałek]

10.00                          – powitanie, rozpoczęcie szkolenia, wykład dotyczący programu PWR

11.00                          – zajęcia warsztatowe

12.15                          – przerwa kawowa

14.00                          – obiad

15.00                          – zajęcia warsztatowe

16.30                          – przerwa kawowa

17.00                          – praca samodzielna w grupach

19.00                          – zakończenie

 

5 grudnia 2013 r. [ czwartek ]   lub 10 grudnia  [wtorek]

9.00                           – zajęcia warsztatowe

11.15                          – przerwa kawowa,

11.45                          – zajęcia warsztatowe

13.00                          – obiad

14.00                          – zajęcia warsztatowe

16.00                          – podsumowanie, dyskusja, rozdanie zaświadczeń

 

 


Dom Pielgrzyma AMICUS