INSTRUKCJA KORZYSTANIA z „Arkusza Ankietowego”

1. Przystępując do wypełnienia arkuszy zachowaj obiektywizm – to tylko narzędzie, które ma unaocznić zróżnicowane zachowania i funkcjonowanie Twojego dziecka.

2. Jeżeli Twoje spostrzeżenia wzbudzą w Tobie niepokój – masz prawo skorzystać z różnych form pomocy, które oferują placówki poradniane.

3. Kiedy zapoznasz się z treścią pytania , kliknij myszką na właściwą Twoim zdaniem odpowiedź.

4. Po zakończeniu wypełniania każdego arkusza otrzymasz sumę punktów i odpowiedź adekwatną do zaobserwowanych przez Ciebie zachowań Twojego dziecka.

5. Poniżej pojawią się także zalecenia, które mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji oraz oferta pomocowa (gdzie, kiedy i dlaczego ?), z której możesz dalej skorzystać- decyzja należy do Ciebie !

 

{rsform 1}