Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Poniżej zamieściliśmy trzy interaktywne istotne „Arkusze Ankietowe” powiązane celami
– zawierają ONE te pytania, które być może obrazują najczęściej występujące zachowania
i funkcjonowanie zarówno Twoje jak i Twojego Dziecka.

Pierwszy arkusz oceni Twoje umiejętności w zakresie komunikowania się z dzieckiem,
oraz Wasze wzajemne relacje.

Drugi arkusz pozwoli zaobserwować Twoje umiejętności w zakresie ustalania zasad domowych i obowiązków jakie ma Twoje dziecko a także Twojej konsekwencji w procesie wychowawczym.

Trzeci arkusz pozwoli Ci przyjrzeć się czy sposób w jaki Twoje dziecko korzysta z komputera
ma charakter rozwojowy czy też destrukcyjny.

Spójrz z rozwagą na treści pytań i dokonaj wyboru właściwej odpowiedzi!

Pamiętaj – dobre relacje z dzieckiem i poprawna komunikacja pozwala na spokojne rodzinne życie oraz doprowadzenie Twojego dziecka do odpowiedzialnej dorosłości.