Zadania współfinansowane przez Urząd m. st. Warszawa

 

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa zadania: “Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci I młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Umowa nr ŚRÓDMIEŚCIE/WSZ/B/VI1/6/493/2009 – 2012/2046

II. BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST.WARSZAWY

Nazwa zadania:   “Prowadzenie działań psychologiczno-pedogogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”.

Umowa nr PS/B/VI/1/6/529/2009-2012 z dnia 27.11.2009

 

III. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

Nazwa zadania: „Trzymaj formę razem z nami”

Umowa Nr: UD-WOL-XVII-WSZ-B/VI/1/6/201/2012/1335