Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.”
Umowa nr
UD-WOL-XVII-WSZ/B/VI/1/6/344/2012-2424

 

II. WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania: „Obóz socjoterapeutyczny.”
Umowa nr
WOL-XVII-WOW-B/V/2/7-14-2015-1473

 

III. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA ŻOLIBORZ

1. Nazwa zadania: „Możesz inaczej.”
Umowa nr
ŻOL/WSZ/B/VI/1/6/10/1485/51/C/2015