Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania: „Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków. Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku adolescencji.”

„PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14”
Umowa nr
UD-XVII-WSZ-PU/B/VI/1/6/10/9/2016-201

 

II. BIURO EDUKACJI M.ST. WARSZAWA

1. Nazwa zadania: „Młodzi poznają i zmieniają Warszawę”

Umowa nr
BE/B/V/2/9/1/U-141/107/2016/NGO

 

III. BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH URZĘDU M.ST. WARSZAWA

1. Nazwa zadania: „PRZYSTAŃ”

Umowa nr
PS/B/VI/1/6/10/320/2016

 

 

IV. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA ŻOLIBORZ

1. Nazwa zadania: “RÓWIEŚNICZA EDUKACJA PROZDROWOTNA”

Umowa nr
ŻOL/WSZ/B/VI/1/6/10/1275/34/C/2016