Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

I. WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania: ,,Obóz aktywizujący”

Umowa nr WOL-XVII-WOW-B/V/2/7-15-2017-1332