Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA WOLA

1. Nazwa zadania: “Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”
Umowa nr
UD-WOL-XVII-WSZ/B/VI/1/6/344/2012-2424

2. Nazwa zadania: “Przeprowadzenie pilotażowego programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku adolescencji.”
Umowa nr UD-WOL-XVII-WSZ/B/VI/1/6/10/2013-322

3. Nazwa zadania: “Obóz edukacyjno – aktywizujący.”
Umowa nr WOL-17-WOW-B/V/2/7-61-2013-1334

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY WARSZAWA BIELANY

1.Nazwa zadania: “Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w placówkach systemu oświaty.”.
Umowa nr UD-III-WSZ-PS/B/VI/1/6/21/2013/CRU 48/2013

II. III. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSYNÓW

1.Nazwa zadania: “Warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych zachowań ryzykownych w tym: obszaru zagadnień HIV, AIDS, nadużywania środków psychotropowych I antykoncepcji”.
Umowa nr OPS. DA.15.2013