Od wielu lat na różnym poziomie współpracujemy z podmiotami
i instytucjami w kraju i zagranicą w obszarze założeń
statutowych – a do nich m.in. należą:-
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomani oraz Krajowe Centrum AIDS.

Sample Image

Ministerstwo Obrony Narodowej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Komeda Główna Policji
Urzędy:- Gminne /Miejskie – dzielnicowe / Powiatowe i Wojewódzkie
Oxford Brookes University
Europejska Federacja Społeczności Terapeutycznej [EFTC].
Federacja Społeczności Terapeutycznych Europy Centralnej i Wschodniej [FTCCEE].
Światowa Federacja Społeczności Terapeutycznej [WFTC]
Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków [EAD]