Test 4 – Dla grupy wiekowej 10-12 lat

Twój wynik to: na możliwych 27 pkt
Powyżej punktów 13 – postawa problemowa

 • Ten stan rzeczy wymaga zdecydowanej „interwencji z zewnątrz”, celem wsparcia Was i wzmocnienia Waszej decyzji podejmowanej na rzecz systemowych działań, które uchronią Wasze dzieckoi rodzinę przed nieprzewidzianym do końca konsekwencjami. Wypracowanie stanowiska wspólnego [przez rodziców] i określenie zasad i norm rodzinnych, które muszą być przestrzegane przez domowników, aby problemy zostały rozwiązane – wymagają podejścia konsekwentnego Nie zwlekajcie – skorzystajcie z oferty, które oferuje program.
 • Zachowanie i funkcjonowanie EWIDENTNIE wskazuje na to, że Wasze dziecko mimo Waszych starań zachowuje się i funkcjonuje w sposób, który wskazuje na jego problemy z którymi nie tylko ON sobie nie radzi ale Wy także.
 • Wyraźnie zauważamy stany emocjonalne dziecka, które budzą w nas i otoczeniu [szkoła] niepokój, jest rozkojarzony, pobudzony, niesforny, arogancki.
 • Łatwo, bez żenady dopuszcza się kłamstw, zaprzecza „dowodom”, unika odpowiedzi.
 • „Chuligani” w szkole i środowisku [podwórko] – robi rzeczy [czynności], które mają pokazać rówieśnikom „kto tu rządzi”.
 • Prowokuje, lub wszczyna bójki, niszczy przedmioty – jest buńczucznie nastawiony do ludzi i świata.
 • Zdarza mu się dokonać kradzieży domowej, lub na zewnątrz [w szkole, sklepie, itp,].
 • Zachowajcie spokój, unikajcie paniki, zachodzi bezwzględna konieczność rozmowy z Waszym dzieckiem na te tematy i sprawy, o których mowa w treści pytań.
 • Wyznajcie [być może] kolejny raz w tym dniu, jak bardzo go kochacie i dlaczego, jak dalece darzyliście go zaufaniem i dlaczego w tej chwili zostało ono ograniczone.
 • Stanowczo zapewnijcie go, że jego zachowanie i funkcjonowanie jest przez Was nieakceptowane, ale nie zmienia to faktu, że jest przez Was kochany.
 • Powiedzcie w sposób otwarty, że chcecie towarzyszyć mu w tym dorastaniu i może w dalszym ciągu [mimo potknięć] na Was liczyć !
 • Utracone zaufanie jest wyłącznie wynikiem jego postępowania, a nie Waszym wymysłem czy złośliwością.
 • Ponownie [a może pierwszy raz] w sposób wyważony przedstawcie mu Wasze stanowisko, w tych i innych sprawach – na co Waszej zgody nie ma i dlaczego.
 • Zdecydowanie i konsekwentnie dążcie do wspólnej wizyty [wraz z dzieckiem] w placówce poradnianej celem zdiagnozowania problemu – na ile i w jaki stopniu dotyczy ON Waszej rodziny.
 • Poinformujcie go, że ostateczną decyzję podejmiecie [względem ograniczeń swobód, sposobu postępowania, itp.] wówczas, kiedy będziecie mieli wiedzę o stopniu i skali problemu, po wizycie w placówce poradnianej.

KONIECZNIE WYKONAJCIE : „KOLEJNY KROK ”

OFERTA

1. Możesz osobiście lub telefonicznie zarezerwować dla siebie i Twojego dziecka, domowników wizytę w placówce poradnianej wskazanej poniżej
w godzinach od 9,oo -17,oo
2. Uzyskasz pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla siebie, dziecka i domowników w zakresie:
• Porady /Konsultacji
• Interwencji Kryzysowej
• Terapii Indywidualnej i Rodzinnej
• Zajęcia Socjoterapeutyczne dla młodzieży młodszej 13/14 – 14 /15 lat w ramach programu FIO 2013


Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26 Warszawa tel. 22 620 64 35


ZAPRASZAMY