Test 4 – Dla grupy wiekowej 13-15 lat

Twój wynik to: na możliwych 60 pkt
Powyżej punktów 26 – postawa problemowa

 • Ten stan rzeczy wymaga zdecydowanej „interwencji zewnątrz”, celem wsparcia Was i wzmocnienia Waszej decyzji by podjąć działania, które uchronią Wasze dzieckoi rodzinę przed nieprzewidzianymi do końca konsekwencjami. Wypracowanie stanowiska wspólnego [przez rodziców] i określenie zasad oraz norm rodzinnych, które muszą być przestrzegane przez domowników, aby problemy zostały rozwiązane – wymagają podejścia konsekwentnego. Nie zwlekajcie – skorzystajcie z oferty, którą oferuje program.
 • Zachowanie i funkcjonowanie Waszego dziecka EWIDENTNIE wskazuje, że mimo Waszych starań doświadcza ONO i konfrontuje się na swój sposób z rzeczywistością, która  jest ryzykowna, stwarza problemy, skutkuje nieprzewidzianymi zdarzeniami, które wymykają się ostatecznie z pod jego i Waszej  kontroli. Wyraźnie  przekracza  ustalone granice.
 • Zmierza KONSEKWETNIE  w stronę „Ryzykownych Zachowań”,  które już teraz skutkują konsekwencjami w szkole, w postaci łamania prawa. Kreuje swój wizerunek  według własnego uznania – poza zasadami i normami społecznymi i rodzinnymi.
 • Zachowajcie spokój, unikajcie histerii, zachodzi bezwzględna  konieczność rozmowy z Waszym dzieckiem na te tematy i sprawy, o których mowa w treści pytań.
 • Wyznajcie [być może] kolejny raz w tym dniu, jak bardzo go kochacie i dlaczego, jak  dalece darzyliście go  zaufaniem i dlaczego w tej chwili zostało ono znacznie ograniczone.
 • Stanowczo zapewnijcie go, że jego zachowanie i funkcjonowanie jest przez Was nieakceptowane, ale nie zmienia to faktu, że jest przez Was kochany.
 • Powiedzcie  w sposób otwarty, że chcecie  towarzyszyć mu w tym dorastaniu i może w dalszym ciągu [mimo potknięć]  na Was liczyć !
 • Utracone zaufanie jest wyłącznie wynikiem jego postępowania, a nie Waszym wymysłem czy złośliwością.
 • Ponownie [a może pierwszy raz] w sposób wyważony przedstawcie mu Wasze stanowisko, w tych i innych sprawach  –  na co Waszej zgody nie ma i  dlaczego.
 • Zdecydowanie i konsekwentnie  dążcie do wspólnej wizyty  [wraz z dzieckiem]  w placówce poradnianej celem zdiagnozowania problemu – na ile i w jaki stopniu   dotyczy ON Waszej rodziny.
 • Poinformujcie go, że ostateczną  decyzję podejmiecie [względem ograniczeń swobód, sposobu postępowania, itd.] wówczas, kiedy będziecie mieli wiedzę o stopniu i skali problemu, po wizycie w placówce poradnianej.

KONIECZNIE WYKONAJCIE : „KOLEJNY KROK ”

OFERTA

1. Możesz osobiście lub telefonicznie zarezerwować dla siebie i Twojego dziecka, domowników wizytę w placówce poradnianej wskazanej poniżej
w godzinach od 9,oo -17,oo
2. Uzyskasz pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla siebie, dziecka i domowników w zakresie:
• Porady /Konsultacji
• Interwencji Kryzysowej
• Terapii Indywidualnej i Rodzinnej
• Zajęcia Socjoterapeutyczne dla młodzieży młodszej 13/14 – 14 /15 lat w ramach programu FIO 2013


Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26 Warszawa tel. 22 620 64 35


ZAPRASZAMY