Test 1 – Relacje, komunikacja

Twój wynik to: na możliwych 46 pkt
Poniżej punktów 15 – postawa problemowa

  • Ten stan rzeczy ewidentnie wskazuje na KONIECZNOŚĆ „Interwencji Zewnętrznej” z uwagi na nasilające się problemy w RELACJI pomiędzy dzieckiem a Wami. Mimo Waszych starań, jego postępowanie nie uległo zmianie. Wyraźnie zachowanie i funkcjonowanie rzutuje na życia rodzinne.
  • RELACJE niepoprawne, tworzą podłoże do konfliktów rodzinnych, utraty poczucia bezpieczeństwa i poszanowania wartości rodzinnych. Mogą stać się zaczynem do podobnych zachowań i funkcjonowania Twojego dziecka w przyszłości w jego życiu osobistym i rodzinnym [w roli męża, żony, ojca, matki ].
  • Irracjonalne zachowania i funkcjonowanie dziecka powodują silne napięcia emocjonalne, kłótnie, awantury – do końca nieprzewidywalne w skutkach.
  • Wyraźcie w sposób spokojny dziecku ale stanowczy, wolę pomocy w rozwiązaniu tego problemu, który stał się powodem konfliktów rodzinnych.
  • Ustalcie wespół z dzieckiem gdzie i kiedy skorzystacie z profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązania nabrzmiałego problemu.
  • Pomoc w tej kwestii jest niezbędna.
  • Odmowa z jego strony pójścia do placówki pomocowej nie zwalnia Was z takiej konieczności. Macie prawo korzystania z form i metod pomocy ofertowej – dla poprawy własnego samopoczucia, zweryfikowania postawy, celem podjęcia stosownej decyzji, która pozwoli Wam ostatecznie na dokonanie zmiany zarówno po stronie Waszej jak i dziecka.

OFERTA

1. Możesz osobiście lub telefonicznie zarezerwować dla siebie i Twojego dziecka, domowników wizytę w placówce poradnianej wskazanej poniżej
w godzinach od 9,oo -17,oo
2. Uzyskasz pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla siebie, dziecka i domowników w zakresie:
• Porady /Konsultacji
• Interwencji Kryzysowej
• Terapii Indywidualnej i Rodzinnej
• Zajęcia Socjoterapeutyczne dla młodzieży młodszej 13/14 – 14 /15 lat w ramach programu FIO 2013


Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26 Warszawa tel. 22 620 64 35


ZAPRASZAMY