Test 3 – Stosunek Twojego dziecka do komputera

Twój wynik to: na możliwych 39 pkt
Punkty między 20 – 29 – postawa ryzykowna

  • Ten stan rzeczy raczej wskazuje na SILNĄ potrzebę Waszego dziecka do „obcowania z komputerem”. Mimo Waszych starań, jego postępowanie nie uległo zmianie. Wyraźnie izoluje się od życia rodzinnego.
  • Wiedzcie, że Wasze dziecko korzysta z dobrodziejstwa techniki, komputer stał się kolejnym narzędziem, które na różne sposoby jest wykorzystywane, daje możliwości zarówno osobistego rozwoju, ale także jego ograniczeń. Nadmierne poświęcanie uwagi i czasu prowadzi do zaangażowania się ponad – miarę i może stać się powodem rozlicznych problemów, które przysporzą kłopotów całej rodzinie
  • Podzielcie się swoimi uwagami i obawami, których nigdy wcześniej nie wyjawiliście dziecku lub ON/ONA ich nie przyjmowali do wiadomości. Rozmowa z dzieckiem to podstawa – starajcie się nawiązać dyskusję, bez nadmiernych emocji, które mogą zdominować sens sprawy.
  • Czytelnie i klarownie zakomunikujcie dziecku, że chcielibyście darzyć go zaufaniem w tej kwestii [rozsądnego korzystania z komputera], ale wszystko wskazuje na nadużywanie ustalonych zasad.
  • Jeżeli wcześniej nie zastosowaliście metody określającej; kiedy, w jakich godzinach i jak długo może Wasze dziecko korzystać z komputera – to warto uczynić to teraz wspólnie z NIM.
  • Zapiszcie Wasze wspólne ustalenia w taki sposób, aby stanowiły ONE nie jako rodzinny kodeks.
  • Przekonajcie Wasze dziecko do propozycji skorzystania z oferty pomocowej placówki, która pozwoli zdiagnozować stan rzeczy na tyle, abyście mogli mieć pewność
    co do podjęcia stosownej decyzji względem określonej sytuacji.

OFERTA

1. Możesz osobiście lub telefonicznie zarezerwować dla siebie i Twojego dziecka, domowników wizytę w placówce poradnianej wskazanej poniżej
w godzinach od 9,oo -17,oo
2. Uzyskasz pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla siebie, dziecka i domowników w zakresie:
• Porady /Konsultacji
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla rodziców i dziecka w ramach PWR 10 -14
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla rodziców w ramach programu FIO 2013 „Strategii Umiejętności Wychowawczych”
dla dzieci powyżej 14 – roku życia
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla młodzieży starszej w ramach programu FIO 2013 „Strategii Umiejętności Życiowych”
dla dzieci powyżej 14 – roku życia.
• Uczestnictwa w wykładach edukacyjnych [cyklicznych] na terenie dzielnicy Wola wg harmonogramu zawartego w zwiastunie informacyjnym) w zakresie:
a) Charakterystyka okresu nastoletniego – zachowania niepokojące i właściwe dla tej kategorii wiekowej.
b) Zagrożenia z jakimi spotyka się nastolatek – pokusy i eksperymenty.
c) Miłość i granice, zasady i konsekwencja kluczem do sukcesu w procesie wychowania nastolatka
d) Komputer w życiu nastolatka – zagrożenie czy okazja do samorozwoju

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26 Warszawa tel. 22 620 64 35


ZAPRASZAMY