Test 4 – Dla grupy wiekowej 16-19 lat

Twój wynik to: na możliwych 51 pkt
Punkty między 13 – 24 – postawa ryzykowna

 • Ten stan rzeczy wymaga „interwencji z zewnątrz”, celem wsparcia Was Rodziców / Opiekunów i wzmocnienia Waszej decyzji podjetej na rzecz uchronienia Waszego dziecka i rodziny przed nieprzewidzianymi do końca konsekwencjami. Wypracowanie stanowiska wspólnego [przez rodziców] i określenia zasad i norm rodzinnych, które muszą być przestrzegane przez domowników, aby problemy zostały rozwiązane – wymaga podejścia konsekwentnego. Nie zwlekajcie – skorzystajcie z oferty, które oferuje program.
 • Zachowanie i funkcjonowanie wskazuje, że Wasze dziecko mimo Waszych starań doświadcza i konfrontuje na swój sposób z rzeczywistością , która jest ryzykowna, może ONA skutkować nieprzewidzianymi zdarzeniami, które wymkną się ostatecznie z pod jego i Waszej kontroli. Wyraźnie przekracza ustalone granice.
 • Zmierza w stronę „Ryzykownych Zachowań”, fałszywie pojmuje „dorastanie” i odpowiedzialność za siebie.
 • Zachowajcie spokój, unikajcie paniki, zachodzi bezwzględna konieczność rozmowy z Waszym dzieckiem na te tematy i sprawy, o których mowa w treści pytań.
 • Wyznajcie [być może] kolejny raz w tym dniu, jak bardzo; go kochacie i dlaczego, darzyliście go zaufaniem i dlaczego teraz zostało ono ograniczone.
 • Stanowczo zapewnijcie go, że jego zachowanie i funkcjonowanie jest przez Was nieakceptowane, ale nie zmienia to faktu, że jest przez Was kochany.
 • Powiedzcie w sposób otwarty, że towarzyszycie mu w tym dorastaniu i może na Was liczyć !
 • Utracone zaufanie jest wyłącznie wynikiem jego postępowania, a nie Waszym wymysłem czy złośliwością.
 • Ponownie [a może pierwszy raz] w sposób wyważony przedstawcie mu Wasze stanowisko, w tych i innych sprawach – na co Waszej zgody nie ma i dlaczego.
 • Zdecydowanie i konsekwentnie dążcie do wspólnej wizyty [wraz z dzieckiem] w placówce poradnianej celem zdiagnozowania problemu – na ile i w jaki stopniu dotyczy ON Waszej rodziny.
 • Poinformujcie go, że ostateczną decyzję podejmiecie [względem ograniczeń swobód, sposobu postępowania, itp.] wówczas, kiedy będziecie mieli wiedzę o stopniu i skali problemu, po wizycie w placówce poradnianej.

POWINIENEŚ / NNAŚ WYKONAĆ KOLEJNY KROK

OFERTA

1. Możesz osobiście lub telefonicznie zarezerwować dla siebie i Twojego dziecka, domowników wizytę w placówce poradnianej wskazanej poniżej
w godzinach od 9,oo -17,oo
2. Uzyskasz pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla siebie, dziecka i domowników w zakresie:
• Porady /Konsultacji
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla rodziców i dziecka w ramach PWR 10 -14
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla rodziców w ramach programu FIO 2013 „Strategii Umiejętności Wychowawczych”
dla dzieci powyżej 14 – roku życia
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla młodzieży starszej w ramach programu FIO 2013 „Strategii Umiejętności Życiowych”
dla dzieci powyżej 14 – roku życia.
• Uczestnictwa w wykładach edukacyjnych [cyklicznych] na terenie dzielnicy Wola wg harmonogramu zawartego w zwiastunie informacyjnym) w zakresie:
a) Charakterystyka okresu nastoletniego – zachowania niepokojące i właściwe dla tej kategorii wiekowej.
b) Zagrożenia z jakimi spotyka się nastolatek – pokusy i eksperymenty.
c) Miłość i granice, zasady i konsekwencja kluczem do sukcesu w procesie wychowania nastolatka
d) Komputer w życiu nastolatka – zagrożenie czy okazja do samorozwoju

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26 Warszawa tel. 22 620 64 35


ZAPRASZAMY