Test 1 – Relacje, komunikacja

Twój wynik to: na możliwych 46 pkt
Punkty między 16 – 29 – postawa ryzykowna

  • Ten stan rzeczy raczej wskazuje na POTRZEBĘ „Interwencji Zewnętrznej” z uwagi na zaburzoną relację pomiędzy dzieckiem a Wami. Mimo Waszych starań, jego postępowanie nie uległo zmianie. Wyraźnie zachowanie i funkcjonowanie rzutuje na życia rodzinne.
  • Podzielcie się swoimi uwagami i obawami, których nigdy wcześniej nie wyjawiliście dziecku lub ON / ONA nie przyjmowali ich dostatecznie do wiadomości. Rozmowa z dzieckiem to podstawa – starajcie się nawiązać dyskusję, bez nadmiernych emocji, które mogą zdominować sens sprawy.
  • Czytelnie i klarownie zakomunikujcie dziecku, że chcecie dołożyć wszelkich starań aby ten stan uległ poprawie, a jest to możliwe jedynie z jego udziałem.
  • Jeżeli wcześniej nie zastosowaliście metody określającej; sposób wzajemnego komunikowania się z poszanowaniem stron – to warto uczynić to teraz wspólnie
    z NIM.
  • Zapiszcie Wasze wspólne ustalenia w taki sposób, aby stanowiły ONE nie jako rodzinny kodeks.
  • Przekonajcie Wasze dziecko do propozycji skorzystania z oferty pomocowej placówki, która pozwoli zdiagnozować stan rzeczy na tyle, abyście mogli mieć pewność
    co do podjęcia stosownej decyzji względem określonej sytuacji.

OFERTA

1. Możesz osobiście lub telefonicznie zarezerwować dla siebie i Twojego dziecka, domowników wizytę w placówce poradnianej wskazanej poniżej
w godzinach od 9,oo -17,oo
2. Uzyskasz pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla siebie, dziecka i domowników w zakresie:
• Porady /Konsultacji
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla rodziców i dziecka w ramach PWR 10 -14
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla rodziców w ramach programu FIO 2013 „Strategii Umiejętności Wychowawczych”
dla dzieci powyżej 14 – roku życia
• Uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych dla młodzieży starszej w ramach programu FIO 2013 „Strategii Umiejętności Życiowych”
dla dzieci powyżej 14 – roku życia.
• Uczestnictwa w wykładach edukacyjnych [cyklicznych] na terenie dzielnicy Wola wg harmonogramu zawartego w zwiastunie informacyjnym) w zakresie:
a) Charakterystyka okresu nastoletniego – zachowania niepokojące i właściwe dla tej kategorii wiekowej.
b) Zagrożenia z jakimi spotyka się nastolatek – pokusy i eksperymenty.
c) Miłość i granice, zasady i konsekwencja kluczem do sukcesu w procesie wychowania nastolatka
d) Komputer w życiu nastolatka – zagrożenie czy okazja do samorozwoju

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
Ul. Elektoralna 26 Warszawa tel. 22 620 64 35


ZAPRASZAMY