Program Wzmacniania Rodziny 10-14 to projekt rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, który uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.

 

Oferta skierowana jest do rodzin, w których rodzice :

czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,

nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka

czują się bezradni wobec swojego dziecka

 

Natomiast dzieci:

mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu

łatwo ulegają presji rówieśniczej

podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych

 

Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny.

Głównym celem warsztatów jest:

 

1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami

2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic

3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny

 

Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę oraz współpracę z psychologiem, psychoterapeutą i psychoprofilaktykiem z dużym doświadczeniem w pracy z rodzinami.

 

UWAGA

Zajęcia sesji wiosennej rozpoczną się w październiku. Warsztaty będą prowadzone w siedzibie Poradni Profilaktyki Środowiskowej MARATON przy ul. Elektoralnej 26.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji pod numerem telefonu 603 703 321 lub 22 620 64 35


Zobacz ulotkę